बागमती गाउँपालिकाकाे बजेट ५३ करोड ६६ लाख

हेटौंडा । बागमती गाउँपालिकाले पनि आज आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार, गाउँपालिकाले ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पालिकाले आर्थिक विकासको माध्यमबाट गरिवी न्यूनीकरण श्रमीकको, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र शिक्षा स्वास्थ्य, र्दृघटना विमा को व्यवस्था गरी बेरोजगारीकोको समस्या समाधानमा सघाउ पु¥याउने नीति लिएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकासको माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, सांस्कृति प्रवद्र्धन, लैंगिक समानता तथा समावेशीको नीति अवलम्बन गर्ने, पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट सडक, पुल, सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास गर्ने, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो विकास...